روزپیکر: اگر صحبت کنم آبرویی برای مالک باشگاه و مسوولان هرمزگان نمی‌ماند/ این باخت تقدیم به آنها

روزپیکر: اگر صحبت کنم آبرویی برای مالک باشگاه و مسوولان هرمزگان نمی‌ماند/ این باخت تقدیم به آنها

سرمربی تیم فوتسال آذرخش بندرعباس گفت: مسوولان در استان هرمزگان در خواب عمیق بی‌تدبیری و شعارزدگی به سر می‌برند. تیم آذرخش را به امان خدا سپرده‌اند و هر روز وعده صد من یک غاز می‌دهند و ما را رو در روی تماشاگر قرار می‌دهند.؛