برگزاری جام حذفی فوتسال منتفی شد

برگزاری جام حذفی فوتسال منتفی شد

سازمان لیگ فوتسال برگزاری مسابقات جام حذفی را با یک شرط برای نیمه مهر امسال تصویب کرد اما برگزاری این بازی‌ها در تاریخ درنظر گرفته شده منتفی است.