جلسه شمسایی با مربی تیم ملی

جلسه شمسایی با مربی تیم ملی

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان قرار است اوایل هفته آینده جلسه‌ای را با هاشم زاده برای پیوستن به کادر فنی این تیم برگزار کند.