فخیم:شمسایی با مسئولان مس تماس داشت/ او تیم ما را به هم ریخت/ مس با حسن زاده مذاکره کرده بود/ گیتی پسند هر روز به من زنگ می زد / پیشنهاد به جاوید بیش از پیشنهاد مس بود

فخیم:شمسایی با مسئولان مس تماس داشت/ او تیم ما را به هم ریخت/ مس با حسن زاده مذاکره کرده بود/ گیتی پسند هر روز به من زنگ می زد / پیشنهاد به جاوید بیش از پیشنهاد مس بود

کاپیتان تیم فوتسال مس‌سونگون، گفت: شمسایی با مصاحبه‌هایی که انجام داد، تیم ما را بهم ریخت؛ به نظر من قهرمانی به این شکل هیچ ارزشی ندارد.