دستمزد مربی تیم ملی فوتسال نزدیک خط فقر!

دستمزد مربی تیم ملی فوتسال نزدیک خط فقر!

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران،این روزها بحث جدایی محمد هاشم زاده، مربی تیم ملی فوتسال از کادر فنی و پیوستن او به تیم فوتسال گیتی پسند مهمترین خبر اطراف تیم ملی فوتسال است و حتی ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی نیز نسبت به پرداخت نشدن دستمزد کادرفنی اعتراض کرد. ناظم الشریعه گفت که وقتی