ناظم الشریعه :هیچگونه تصمیمی برای قطع همکاری با تیم ملی ندارم / هاشم زاده در مسائل فنی و ارتباط با بازیکنان نقش پر رنگی داشت

ناظم الشریعه :هیچگونه تصمیمی برای قطع همکاری با تیم ملی ندارم / هاشم زاده در مسائل فنی و ارتباط با بازیکنان نقش پر رنگی داشت

سرمربی تیم ملی فوتسال بزرگسالان ایران گفت: هاشم زاده در زمان بازیکنی و در زمان حضور در کادرفنی تیم ملی همیشه از جایگاه خاصی در فوتسال ایران برخوردار بوده است.