تمدید قرارداد سه بازیکن حفاری

تمدید قرارداد سه بازیکن حفاری

پس از مذاکره با مدیرعامل باشگاه ملی حفاری اهواز، بازیکنان فصل گذشته تیم فوتسال ملی حفاری اهواز قرارداد خود را با این تیم تمدید کردند.