تسلیت باشگاه گیتی پسند به باقری و منصوری

تسلیت باشگاه گیتی پسند به باقری و منصوری

باشگاه گیتی پسند در پیام های جداگانه مصیبت وارده به کریم منصوری و داود باقری را تسلیت گفت. با خبر شدیم کریم منصوری مالک و مدیر عامل باشگاه شهید منصوری قرچک در غم از دست دادن برادر خود سوگوار شده است ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند اصفهان بر خود واجب می داند ضمن