شمسایی:مسجدی گفت مجوز شروع فوتسال صادر شده است/مدیری که بزرگی‌اش به فوتسال است، توان اداره تیمش را ندارد/مگر چند بار می‌توانیم به بازیکنان فشار بدنی وارد کنیم؟

شمسایی:مسجدی گفت مجوز شروع فوتسال صادر شده است/مدیری که بزرگی‌اش به فوتسال است، توان اداره تیمش را ندارد/مگر چند بار می‌توانیم به بازیکنان فشار بدنی وارد کنیم؟

سرمربی تیم گیتی‌پسند اصفهان با انتقاد از یکی از مدیران فوتسال کشور، از عدم آغاز مسابقات لیگ برتر این رشته در موعد مقرر به شدت انتقاد کرد.