شنوفی هم از فردوس به فدراسیون شکایت کرد

شنوفی هم از فردوس به فدراسیون شکایت کرد

فردوس قم که نام تعاونی طلاب رزمنده را یدک می کشد این فصل در حالی حامی تیم فوتسال قمی شده است که خبرها از بدحسابی مدیریت باشگاه و شکایت برخی از بازیکنان و کادر فنی سابق از تیم به فدراسیون خبر می دهند.