دو روز تا فوتسالی شدن سپاهان اصفهان !

دو روز تا فوتسالی شدن سپاهان اصفهان !

رییس هیئت فوتبال شهرستان بهبهان گفت: متاسفانه هیچکس برای تامین بودجه با ما همکاری لازم را نداشت و ما مجبور به فروش امتیاز تیم اهورا به استان اصفهان شدیم.