کشاورز: با آناصنعت برنامه بلندمدت داریم / امیدوارم مجموعه فوتسال قم را راضی نگه‌ داریم

کشاورز: با آناصنعت برنامه بلندمدت داریم / امیدوارم مجموعه فوتسال قم را راضی نگه‌ داریم

سرمربی جدید تیم فوتسال آناصنعت پاسارگاد قم گفت: امیدوارم بتوانیم با کمک بزرگان و همه اهالی این استان که خودم دست نیاز پیش همه آنها دراز می‌کنم، این مسیر و مجموعه‌ای که در کنار فوتسال قم هستند را راضی نگه داریم و به جلو ببریم.