با برنامه دنبال انتخاب سرمربی تا ۴۸ ساعت آینده هستیم/ بودجه داریم اما به حضور هیجانی در لیگ فکر نمی‌کنیم/ باشگاه را ویترین استعدادهای خانواده ۶ هزار پرسنل فولاد می‌کنیم

با برنامه دنبال انتخاب سرمربی تا ۴۸ ساعت آینده هستیم/ بودجه داریم اما به حضور هیجانی در لیگ فکر نمی‌کنیم/ باشگاه را ویترین استعدادهای خانواده ۶ هزار پرسنل فولاد می‌کنیم

یک مقام مسئول در فولاد زرند گفت: اینکه مربی بومی داشته باشیم یا غیربومی اولویت ما نیست بلکه برنامه‌محور به دنبال جذب سرمربی هستیم و تا ۴۸ساعت آینده تکلیف آن را مشخص خواهیم کرد.