کریم‌نظر:بعنوان یک مازندرانی از سقوط شهروند ناراحت شدم/خداروشکر توانستیم سهمیه لیگ برتری راگا را حفظ کنیم/از عملکرد دروازبان‌های تیمم رضایت دارم

کریم‌نظر:بعنوان یک مازندرانی از سقوط شهروند ناراحت شدم/خداروشکر توانستیم سهمیه لیگ برتری راگا را حفظ کنیم/از عملکرد دروازبان‌های تیمم رضایت دارم

مربی دروازبان‌های تیم راگا شهرری ضمن اعلام رضایت از عملکرد گلرهای تیمش در هفته‌های پایانی،حفظ سهمیه لیگ برتری راگا را حاضل تلاش مجموعه این تیم دانست.؛