نیم فصل نخست سری آ ایتالیا به پایان رسید و ۸ تیم راه یافته به کوپا ایتالیا مشخص شدند.