اسطوره برزیلی فوتسال جهان با رسیدن به هدف خود از بازی‌های ملی خداحافظی کرد.