بوتا پارس به نطنز تغییر نام می دهد!

بوتا پارس به نطنز تغییر نام می دهد!

نماینده تیم فوتسال بوتا پارس ایرانیان درخصوص تغییر نام این تیم به نطنز اصفهان گفت: سهمیه باشگاه از البرز به اصفهان بعد از بررسی در کمیسیون ماده پنج منتقل می‌شود.