سلیمانی: فدراسیون هیچ‌گاه نائب رئیسی مقتدر نداشته است/چندین سال است که فدراسیون برای تیم ملی فوتسال زنان برنامه‌ای ندارد

سلیمانی: فدراسیون هیچ‌گاه نائب رئیسی مقتدر نداشته است/چندین سال است که فدراسیون برای تیم ملی فوتسال زنان برنامه‌ای ندارد

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان گفت: در طول این سال‌ها هیچ‌گاه نائب رئیسی مقتدر، قوی، صاحب رای و ایده نداشتیم. هر نائب رئیسی که آمده مقطعی برنامه‌ریزی کرده و حتی صاحب رای هم نبوده تا بتواند در هیئت رئیسه بُرشی داشته باشد.