۱۳+۱ تیم آماده شروع لیگ برتر فوتسال!

۱۳+۱ تیم آماده شروع لیگ برتر فوتسال!

در حالی که کمتر از ۱۰ روز تا شروع لیگ برتر فوتسال باقی مانده، هنوز تکلیف وضعیت فردوس قم مشخص نیست و این احتمال وجود دارد که امتیاز این باشگاه قمی هم به تهران واگذار شود.