آخر هفته زمان آغاز لیگ مشخص می شود؟!

آخر هفته زمان آغاز لیگ مشخص می شود؟!

اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر فوتسال قرار است اواخر این هفته تشکیل جلسه داده تا در آنجا تاریخ دقیق برگزاری مسابقات فصل جدید لیگ برتر را مشخص کنند.