نعمتی:تساوی شیرینی نبود

نعمتی:تساوی شیرینی نبود

مربی تیم فوتسال ایمان شیراز گفت: تساوی شیرینی را مقابل تیم بازارهای روز کوثر اصفهان کسب نکردیم چون خیلی برای موفقیت در این بازی تلاش کردیم.