باید در حد نام مس سونگون باشیم/ گل‌های زودهنگام ما شیرازه تیم انرژیک مقاومت را پاشاند/ بعد از آن حکم تاریخی، اخلاق‌مداری مس را ندیدند!

باید در حد نام مس سونگون باشیم/ گل‌های زودهنگام ما شیرازه تیم انرژیک مقاومت را پاشاند/ بعد از آن حکم تاریخی، اخلاق‌مداری مس را ندیدند!

کاپیتان تیم فوتسال مس سونگون وزقان گفت: انتظارات به جایی از تیم ما شکل گرفته و ما به خاطر مردم عزیز آذربایجان خصوصا ورزقانی‌ها باید در نام مس سونگون ورزقان به میدان برویم.