زارع : تیم ما با این تیم متمول خراسان  قابل قیاس نیست/ همچنان از یک بازیکن تمام کننده در مضیقه بودیم

زارع : تیم ما با این تیم متمول خراسان قابل قیاس نیست/ همچنان از یک بازیکن تمام کننده در مضیقه بودیم

سرمربی تیم فوتسال بانوان پارس آرا شیراز با اشاره به اینکه مقابل تیم هیات خراسان رضوی که صدرنشین است فرصت های گلزنی خوبی داشتیم ، گفت : تیم ما با این تیم متمول هم از نظر بازیکن و هم از نظر تدارکات قابل قیاس نیست.