علیرضا وفایی به عنوان بهترین بازیکن سال 93 انتخاب شد.