باشگاه‌ها برای بازیکنان دوره آشنایی با قوانین جدید داوری بگذارند/ مسئولان باشگاه‌ها همکاری نکنند، حاشیه خواهیم داشت

باشگاه‌ها برای بازیکنان دوره آشنایی با قوانین جدید داوری بگذارند/ مسئولان باشگاه‌ها همکاری نکنند، حاشیه خواهیم داشت

کارشناس داوری فوتسال ایران گفت: به دلیل ورود قوانین جدید به حیطه داوری، بهتر است که باشگاه‌ها پیش از شروع لیگ، دوره آشنایی با قوانین جدید را برای بازیکنانشان بگذارند.