سیاست سال جاری نامی‌نو متفاوت است / فرصت ویژه برای بانوان جوان فوتسالیست اصفهان

سیاست سال جاری نامی‌نو متفاوت است / فرصت ویژه برای بانوان جوان فوتسالیست اصفهان

سرمربی تیم فوتسال نامی‌نو اصفهان گفت: مدیریت باشگاه بسیار بر روی جوانگرایی و بومی‌گرایی متمرکز است تا بتواند سال‌های آینده از این موضوع به خوبی استفاده کند اگر تمامی مدیران کشور این موضوع را مد نظر قرار بدهند به نظر من جوانان با انگیزه بیشتری در صحنه حاضر خواهند شد.

رستمی :فرش‌آرا با مرتضایی همیشه فوتسال خوبی بازی کرده است /باشگاه برای جذب بازیکن برنامه دارد

رستمی :فرش‌آرا با مرتضایی همیشه فوتسال خوبی بازی کرده است /باشگاه برای جذب بازیکن برنامه دارد

بازیکن تیم فوتسال فرش‌آرای مشهد گفت: اگر برخی بازیکنان را در ابتدای فصل از دست نمی‌دادیم، شرایط بهتری رقم می‌خورد، البته خوشبختانه بازیکن محور نیستیم و نتایج خوب اخیر این موضوع را ثابت می کند.