لطف آبادی: برگزار نشدن لیگ آسیب بزرگی به فوتسال بانوان می زند / تیم داری هیات خراسان در لیگ مشخص نیست

لطف آبادی: برگزار نشدن لیگ آسیب بزرگی به فوتسال بانوان می زند / تیم داری هیات خراسان در لیگ مشخص نیست

دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان گفت: در صورت برگزار نشدن لیگ باید اردوها را خیلی فشرده برگزار کنند و با اردویی که بار فنی بالایی دارد به آمادگی جسمانی برسیم. اگر قرار باشد ما را نادیده بگیرند، افت می‌کنیم.